Pravidla komunikace a vztahy s hráči

 • Uživatel je povinen chovat se dle dobrých společenských mravů a konvencí. Jsou přísně zakázány jakékoliv urážky, hrubé nadávky a další chování odporující dobrým mravům. Nadávky a urážení konkrétních hráčů netolerujeme, svůj názor je možné vyjádřit i slušně.
 • Veškerá komunikace je moderována a i u nás platí pravidla pravopisu. Tudíž u nás není povoleno psaní pouze velkými písmeny nebo úmyslného spamování do chatu na serveru. Na discordu se tyto podmínky zmírňují, avšak s mírou.
 • Je zakázané zneužívat /tpa na hráče s úmyslem ho zabít, okradnout ho či mu nějak škodit. PVP je povolené jen po domluvě s hráčem.
 • Nenastavujte si /home u jiných hráčů bez jejich povolení!
 • Je zakázané stavět v blízkosti jiného hráče bez povolení.
 • Je zakázáno krást, ničit či jinak upravovat stavby a věci, které nejsou vaše.

Vedení účtu na serveru

 • Server neručí za vaše herní účty, každý hráč za něj nese plnou zodpovědnost sám.
 • Je zakázáno se připojovat za nevhodné nicky, podobné členům A-Teamu či veřejně známých osob.
 • Jsou přísně zakázány jakékoliv módy zlepšující postavení uživatele nad ostatními či jiné cheaty, hacky nebo módované klienty.
 • Je zakázané aby uživatel používal vícero účtu tzv. multiaccount pro vlastní potřeby.
 • Při jakékoliv ztrátě nebo poškození veškerých dat, hráč nemá právo na náhradu škody.
 • AT má plné právo upravovat hráči přístup na server v jakémkoli rozsahu dle vlastního rozhodnutí.
 • Je zakázané obcházet tresty. Pokud vám bude udělený ban na dobu určitou a vy se připojíte za jiný učet, bude vám udělen trest vyšší.

Serverové omezení a pravomoci A-Teamu

 • Je přísně zakázáno jakkoliv žebrat, reptat nebo prosit o jakékoliv výhody na serveru.
 • Je zakázaná jakákoliv reklama nebo sdílení IP adres na jiné servery, po tomto přestupku má A-Team plné právo udělit okamžitý IPban bez možnosti unbanu.
 • Stavby na serveru jsou sledovány AT. V případě nevhodných staveb si AT vyhrazuje právo tyto stavby smazat. AT si vyhrazuje právo monitorovat činnost hráčů.
 • Veškeré stavby, itemy atp. jsou majetkem serveru.
 • Je zakázané zneužívat bugy ve hře, po nalezení nějaké chyby je hráč povinný nahlásit jí A-Teamu přímo na serveru nebo přes náš Discord.
 • Je zakázáno abnormálně přemnožovat zvířata a jiné entity z důvodu zátěže serveru.
  Zvířata se nesmí do sebe bugovat.
 • Je zakázáno blokovat jakýmkoliv způsobem vykopnutí za 10-ti minutovou neaktivitu.

Pravidla VIP a veškerých plateb

 • Platba za VIP Rank nebo MVP Rank, je považována jako příspěvek na provoz a rozvoj serveru.
 • To, že si hráč zakoupí výhody, neznamená, že nemůže být nijak potrestán v souladu s pravidly.
 • Doba trvaní po sobě zakopených VIP Ranků se nesčítá!
 • Hráč nemá právo na navrácení peněz za zakoupenou SMS. Zakoupením se hráč zříká nároku na vrácení peněz za odeslanou SMS.
 • Vedení serveru si vyhrazuje právo na odebrání výhod za porušení pravidel.
 • Provedením platby souhlasíte s pravidly serveru.
 • Vedení serveru si vyhrazuje právo na změnu benefitů VIP a MVP Ranku.
 • Za špatně napsanou SMS neručíme!
 • VIP Ranky nelze přenášet z jednoho nicku na druhý, vyjímkou je pouze změna nicku u originálního minecraft účtu nebo překlep při objednávce.
 • Veškeré reklamace lze podat na našem discord serveru.

Farmy – již je zakázaná farma na bázi portálů, ostatní jsou povolené.

Při postavení jedné se zakázaných farem bude farma odstraněna bez náhrady surovin a udělený patřičný trest.

Připojením na server nebo na náš discord automaticky souhlasíte s pravidly. 

Server Wasabi.eu je oprávněn měnit, doplňovat a rušit jednotlivé součásti pravidel při změně technických, provozních či organizačních podmínek . . .